นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงในการใช้งานเว็บไซต์ หนีนายเที่ยว

 

จากนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์" โดยเราได้ยึดเอานโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้.

เราขอขอบคุณที่คุณแวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หนีนายเที่ยว โดยนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุ ตัวตนของคุณ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนจะใช้งานเว็บไซต์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณกับเว็บไซต์

ในการใช้งานเว็บไซต์คุณต้องยอมรับข้อตกลงที่แจ้งไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยนโยบายเหล่านี้อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงได้ ทว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งการ เปลี่ยนแปลงนั้นให้คุณทราบ และการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นมี ผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาข้อมูลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต โดยไม่มีผลย้อนหลัง ดังนั้นคุณจึงควรเข้ามาตรวจดูนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณได้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงนโยบาย และแนวทางการ ปฏิบัติล่าสุดของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มอบให้กับเรา

หมายเหตุ : นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นนี้สำหรับใช้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากคุณทำการเชื่อมต่อ หรือลิงค์ไปยัง เว็บไซต์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณเยี่ยมชม เหล่านั้นด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูล เว็บไซต์ หนีนายเที่ยว จะดำเนินการการรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคล ของคุณ ซึ่งคุณมอบให้แก่เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ วันเดือนปี เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่พาสสปอร์ต หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ และอื่นๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อ ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการเท่านั้น เว้นแต่คุณจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูล เหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มชื่อของคุณไว้ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารทางอีเมล์ของเรา เป็นต้น

เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้) เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีจดจำข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของการให้บริการที่เรานำเสนอ คุกกี้ หรือเทคโนโลยีการจดจำข้อมูลนั้นใช้เพื่อ ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้งานและระบบปฏิบัติการการนับจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ และทำความเข้าใจถึง ความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา นอกเหนือจากนี้แล้ว คุกกี้ยังสามารถช่วยให้ เว็บไซต์ ของเราสามารถ   "ปรับเปลี่ยน"   ตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้ด้วย การจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชม เว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ คุกกี้ หรือเทคโนโลยีการจดจำข้อมูลใดๆ จะมิได้มีการใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม หากก่อนหน้านี้คุณเคยกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณเอาไว้แล้ว คุกกี้อาจจะจดจำข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้ และอาจมีการแบ่งปันผลรวมทั้งหมดของ คุกกี้ และเทคโนโลยีจดจำข้อมูลกับบุคคลที่สามได้

การเปิดเผยข้อมูล เว็บไซต์ หนีนายเที่ยว อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเราในการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิด กฎหมาย โดยเราอาจจะมี การเปิดเผยข้อมูลดังกรณีต่อไปนี้ (1) เมื่อมีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษา กฎหมาย หรือ (2) เมื่อมีความพยายามจะต่อต้าน หรือป้องกัน การฉ้อโกง หลอกลวง หรือการดำเนินการสั่งซื้อโดย ไม่ได้รับอนุญาต อันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น หรือ (3) เมื่อมีการสืบสวน สอบสวนการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้ว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ผู้ให้บริการและ/หรือบริษัทติดต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลของ ผู้ใช้บริการให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ผู้ให้บริการและ/หรือบริษัทกำหนดได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

ความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราทำการเก็บรักษาไว้นั้นมีการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมและ ปลอดภัย มีแต่เพียงพนักงานใน บริษัทของเราที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนของเรา ผู้รับจ้างของเรา หรือ บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่ผู้ให้บริการและ/หรือบริษัทกำหนด (ผู้ซึ่งตกลงแล้วว่าจะเก็บ รักษาข้อมูลเหล่านี้อย่าง ปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ ทั้งนี้ อีเมล์ และจดหมายข่าวทุกฉบับจากเว็บไซต์ของเราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะยกเลิก การรับข่าวสารในอนาคตได้

 

ขอขอบคุณค่ะ

เว็บไซต์ หนีนายเที่ยว